Sista dag att söka Konstnärsnämndens bidrag för internationellt kulturutbyte