Sista dag att söka Kulturrådets verksamhetsbidrag till fria musikgrupper