Förändringar i förutsättningarna för vistelse i SKAP:s lägenheter

SKAP äger sedan ett antal år lägenheter i New York, Paris och Almuñécar i södra Spanien. I och med att nya lagen om kollektiv förvaltning nu trätt i kraft kommer förutsättningarna för vistelse i SKAP:s lägenheter förändras.


Foto: SKAP

Varför och hur kommer förutsättningarna för SKAP:s lägenheter förändras?
Den nya lagen om kollektiv förvaltning trädde i kraft 2018. Bland annat medför lagen förändrade regler för hur upphovsrättssällskap (till exempel Stim) kan stödja upphovspersonerna finansiellt. Lägenhetskostnader kan inte framöver omfattas av det tidigare stödet från Stim. Därför kommer vistelserna i lägenheterna framöver inte kunna vara helt kostnadsfria utan ske till subventionerat självkostnadspris.

När kommer förändringen träda i kraft?
Förändringsprocessen har påbörjats i årsskiftet i och kommer träda i kraft första veckan i april. Exakt hur mycket det kommer kosta, för varje vistelse, är inte klart utan kommer att klubbas igenom på SKAPs första styrelsemöte 26 februari. 

Varför är det inte längre gratis för SKAPs medlemmar att bo i lägenheterna, det är ju föreningen som äger lägenheterna?
Det stämmer att det är SKAP som äger lägenheterna. Det är kostnaderna för hyra, drift, och underhåll som nu till subventionerat självkostnadspris måste bäras av medlemmarna själva.

Varför äger SKAP lägenheter överhuvudtaget?
SKAP har valt att använda sitt eget kapital till att införskaffa lägenheterna för att på så sätt skapa både nytta och glädje för medlemmarna, samtidigt som man ser köpen som en god investering av föreningens sparade medel.

Har du fler frågor? Kontakta SKAP:s kansli! Mejla kansliet på info [at] skap.se eller ring på nr 08-783 88 00

Publicerad: 
19 januari, 2018