Medlemmar

Idag har SKAP cirka 1 400 medlemmar och de verkar inom de flesta genrer.