Medlemmar

Idag har SKAP cirka 1 300 medlemmar och de verkar inom de flesta genrer.