Unga låtskrivare undervisningsmaterial

Vi är övertygade om att det står en engagerad kulturskolelärare bakom varje generations Laleh eller Max Martin!


Illustration: Lisa Rydell Creative

För att göra det lättare för dig som är lärare i kulturskolan att lära ut musikskapande har vi, SKAP och Kulturskolerådet, tillsammans med musikskaparen Marit Bergman tagit fram ett undervisningsmaterial med inspiration och tips på hur du kan inspirera unga att skapa musik. 

Du hittar materialet här>>