Evenemang / 200904

Höstens serie Skaplounger

Vi fortsätter med de uppskattade loungerna där medlemmar bjuds in att samtala med varandra, oss på kansliet och inbjudna expertgäster. Här är ett utdrag av de lounger vi planerar. Alla lounger sker via Zoom.

HUR MÅR BARNMUSIKEN?
Onsdag 9 september kl. 16-17
Anmäl dig senast 7 september till johan.hammarback@skap.se
I samband med att Grammis tog bort kategorin för bästa barnalbum, väcktes en diskussion om barnmusikens status i svenskt musikliv. För att kunna driva villkoren för barnmusiken framåt vill vi först göra en diagnos för att se hur det ligger till, hur barnmusiken mår. Om du arbetar med barnmusik är du varmt välkommen att delta i Skaps medlemslounge där du får möjlighet att dela erfarenheter med dina kollegor och komma med egna inspel till Skaps fortsatta arbete.

HUR FUNGERAR STRÖMMEN (SKAPS STREAMINGPORTAL)?
Onsdag 30 september kl. 16-17
Anmäl dig på info@skap.se
Vi pratar med skaparna av Voyd, som står för tekniken bakom Skaps streamingportal Strömmen och får lära oss mer om hur du som musikskapare kan dra nytta av denna på bästa möjliga sätt.

BUY-OUTS – ETT AMERIKANSKT FENOMEN?
Måndag 12 oktober kl. 16-17
Anmäl dig senast 9 oktober till info@skap.se
Svenska musikbranschen anammar, vad motparterna kallar ”amerikansk praxis”, att friköpa alla rättigheter till ett verk, sk buy-outs. Men vad innebär det, egentligen? Träffa amerikanska advokaten, Charlie Sanders, en av de tyngsta på området, som arbetar för bl a Songwriters Guild of America, MCNA, CIAM, National Music Council och National Music Publishers Association. Samtalet sker på engelska.

MUSIKJURIDIK
Torsdag 22 oktober kl. 16-17
Anmäl dig senast 18 oktober till info@skap.se 
Träffa Skaps juridiska rådgivare Andreas ”Pop-juristen” Wendén för en timmes frågestund.

AGGREGATORER
Datum TBA
Anmäl dig till info@skap.se
Gång på gång får vi på Skap frågor kring aggregatorer och hur man använder dessa på ett effektivt sätt för att planera och nå ut med sin musik. Nu är det dags att reda ut begreppen!