Utbildning / 200911

Skapworkshop: OPm med Transit

Analysera, strukturera och stärk din verksamhet utifrån ditt konstnärskap!

Med Organisk processmetod (OPM) analyserar och strukturerar du som är yrkesverksam musiker, kompositörer eller utövare inom en annan konstnärlig disciplin din verksamhet. Syftet är att stärka det konstnärliga arbetet och den ekonomiska bärkraften. Organisk processmetod utgår från din drivkraft, behov och vilja. 

Organisk processmetod har utvecklats av filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare tillsammans med personer inom organisationsutveckling, marknadsföring och processledning.

Under kursen arbetar du både på egen hand och tillsammans med andra deltagare.

Stockholm:
Träff 1: 14 oktober kl 13-17
Träff 2: 28 oktober kl 13-17
Träff 3: 25 november kl 13-17.

Göteborg:
Träff 1: 15 oktober kl 13-17
Träff 2: 29 oktober kl 13-17
Träff 3: 26 november kl 13-17.

Det är obligatoriskt att delta på alla tre träffar vid anmälan om deltagande. 
Vi kommer naturligtvis tillämpa lämplig social distansering vid träffarna!

Fotograf: Binyam Berhane

Om workshopledarna och Transit Kulturinkubator: 

Sara Lönnroth
Verksamhetsledare och coach på Transit Kulturinkubator sedan 2009. Hon är initiativtagare och medutvecklare av OPM. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation för konstnärliga och kreativa verksamheter.

Peter Gahnström
Projektledare och coach på Transit Kulturinkubator sedan 2018. Peter är utbildad kulturproducent och har lång erfarenhet som bl.a arrangör av musikfestivaler och andra stora kulturevent. Han är även en erfaren innovationsrådgivare. 

Transit kulturinkubator är ett resurscentrum för yrkesverksamma musiker, bildkonstnärer, formgivare, konsthantverkare, filmare och scenkonstnärer. Transit har 10 års erfarenhet av att coacha och utveckla workshoppar med metoder speciellt utvecklade för yrkesverksamma inom alla konstnärliga. www.transitsthlm.se

Frilansande yrkeskonstnärer kan söka till Transits tvååriga residens vid kulturinkubatorn i Stockholm. Transits residens erbjuder kontorsplats, kollegialt sammanhang och insatser för utveckling av den egna verksamheten, såväl ekonomiskt som konstnärligt. Målet är att den enskilde yrkeskonstnären ska stärka sin försörjningsförmåga med utgångspunkt från dennes konstnärskap och kompetens.