Medlem / 211215

Årsstämma 2022

Även år 2022 blir stämman digital och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att göra sin medlemsröst hörd! Inför stämman kommer vi att bjuda in till medlemsmöte. I vilket format denna blir beror på då rådande restriktioner. Mer information och inbjudan kommer i medlemsbreven!

Digital årsstämma måndag 28 mars 2022

Kallelse och anmälningslänk kommer att skickas till alla röstberättigades medlemmars mailadresser – se till att kansliet har din rätta mailadress.

Nu är det dags att skicka in motioner till Skaps årsstämma 2022

Om du vill ge några förslag till årsstämman ska din motion vara oss tillhanda senast 31 januari 2022. Motionerna kan med fördel skickas via mail men det går också bra per post till Skaps nya adress.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla röstberättigade medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2019 (avgiften för 2020 och 2021 efterskänkte vi) och inträdesavgift (för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Är du över 67 år och osäker på vilken medlemskategori du har valt, kontakta info@skap.se. Senast 31 januari varje år kan du göra ditt val.

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla en kort beskrivning av det du vill förändra samt argument för ditt förslag. Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig att ta beslut på att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:
Jag föreslår
Att Skap bör…
Att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari 2022 ska motionen vara hos Skap.
Motionen skickas med fördel via mail till info@skap.se 
eller per post till Skap, Hornsgatan 29c, 118 49 Stockholm