Viktiga musikbransch, upphovsrättsorganisationer, begrepp och uttryck – ur svenska musikskapares perspektiv. Har du förslag på någon eller något som borde vara med? Maila oss på info@skap.se

Här har Stim en uppdaterad och överskådlig lista över utländska upphovsrättsorganisationer för musik.

A

AEPO – ARTIS The Association of European Performers’ Organisations

Aggregator Ett företag som hjälper musikskapare att få ut sin musik på digitala musiktjänster.

ALB Statens arkiv för ljud och bild, numera del av SMDB.

AIMP Association of Independent Music Publishers

AMA All Music Agency – musikerförbundets faktureringsservice.

AMRA American Music Rights Association – global digital insamlingsorganisation.

Användargenererat innehåll (Eng: User Generated Content) Innehåll som skapats av en digital plattforms användare.

Arrangör (Eng: Arranger) Musikskapare som arrangerar musik som de själva eller andra skapat.

Artistavtal

ASCAP American Society of Composers, Authors and Publishers.

Avtalsfällor

B

BIEM Bureau International de l’Edition Mécanique – internationell organisation som representerar mekaniska rättighetsorganisationer. 

Black Box Outtagna, ej spårningsbara royaltypengar som hanteras av en insamlingsorganisation.

Blanket License En heltäckande licens för mekaniska rättigheter.

BMU British Musicians Union

Bonus Copyright Acesss Ekonomisk förening som består av 15 rättighetshavande branschorganisationer. Läs Skaps guide här.

Bildupphovsrätt Organisation för professionella bildskapare.

C

CAE Var ett niosiffrigt nummer som fram till 2001 hjälpte rättighetsorganisationer att identifiera skyddade verk.

CISAC Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs.

Collapsed Copyright Term använd för att uttrycka att en upphovsperson äger och kontrollerar all sin egen upphovsrätt och originalinspelningar.

Co-writer/medkompositör Person som bidrar till ett verk utöver dess upphovsperson.

Copyswede Licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram.

Collecting Society eller på svenska Förvaltningsorganisation för upphovsrätt – samlar in licensavgifter för upphovsrätt.

D

DMCA Digital Millennium Copyright Act

DJBFA  Komponister og Sangskrivere (Danmark)

DMF Danska musikerförbundet

DPA Danske Populær Autorer

E

ECSA European Composer and Songwriter Alliance – Europeisk samarbetsorganisation för nationella intresseorganisationer.

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

EMC European Music Council

EMS Elektronmusikstudion – inspelningsstudio i Stockholm som drivs av Statens musikverk.

ExMS Export music Sweden

F

Fair Use ett samlingsbegrepp som handlar om begränsningar och undantag i upphovsrätten.

FIA The International Federation of Actors

FIM International Federation of Musicians

FSJ Föreningen Sveriges Jazzmusiker

FST Föreningen Svenska Tonsättare

FTT Félag Tónskálda og Textahöfunda (Island)

Förlagsavtal

Förläggande (Eng: Publishing) Skydd och promotion av upphovsrätt samt insamlande av de royalties denna genererar.

Förskott Betalning en musikskapare får när hen skriver under ett publishingavtal. Betalas genom avdrag på kommande royalty.

G

GEMA The Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

GESAC European Grouping of Societies of Authors and Composers – paraplyorganisation för Europeisk kollektiv förvaltning.

GLF Grammofonleverantörernas förening (saknar webbplats).

H

HFA Harry Fox Agency: amerikansk rättighets- och insamlingsorganisation, ägs av SESAC som i sin tur ägs av investmentbolaget Blackstone sen 2017.

I

IAMA International Artist Managers’ Association

ICE International Copyright Enterprise

ICMP International Confederation of Music Publishers

ICORN International Cities of Refuge Network

Ideell rätt En upphovspersons absoluta rätt till sitt verk.

IFPI International Federation of the Phonographic Industry

IFPI Sverige Svenska musikbolags rättighets- och branschorganisation.

IMC International Music Council

Immaterialrätt (Eng: Intellectual Property) Övergripande begrepp för skydd för patent, varumärken och konstnärliga verk.

IMMF International Music Managers Forum

Independent ett samlingsnamn för förlag och skivbolag som är oberoende från majorbolag.

IPI ”Interested parties information” – 9-siffrig identifikationskod för upphovsrätt som används av över 3 miljoner upphovspersoner i 120 länder.

Ipred Civilrättsliga sanktionsdirektivet

ISRC International Standard Recording Code

ISWC International Standard Work Code

J

K

Katalog En samling av verk kontrollerade av en upphovsperson eller ett förlag.

KLYS Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd

KMA Kungliga Musikaliska Akademien

KMH Kungliga Musikaliska Högskolan

Kollektiv förvaltning När rättigheter förvaltas av t ex Stim för upphovspersoner i grupp med hjälp av gemensamma avtal, ersättningsnivåer och förhandlingar.

Konstnärsnämnden Myndighet under kulturdepartementet som delar ut cirka 160 mkr i sökbara stipendier varje år.

Kopiosto Finländsk upphovsrättsorganisation för skapande verksamhet.

KRO Konstnärernas Riksorganisation

Kulturrådet Myndighet som ger bidrag till kultur och driver nationell kulturpolitik.

L

Licens Ett avtal som ger innehavaren upphovsrättsligt tillstånd att använda ett verk för ett specifikt ändamål.

LKFU Lagen om kollektiv förvaltning om upphovsrätt

M

Majorbolag (Även: Big Four) de fyra stora skivbolagen Universal, Sony, Warner och EMI.

Managementavtal

Master Originalinspelning, oavsett medium.

MCPS Mechanical Copyright Protection Society

Mekaniska andelar Ersättning för musik som spelats in.

MIDEM Årligt musikbranschevenemang i Cannes, Frankrike.

MMA Music Modernization Act

MMF Music Managers Forum

Music Supervisor (Sve: Musikläggare) person som ansvarar för musik som placeras i filmer, tv, reklam och tevespel.

Musikalliansen Arbetsgivare för frilansande utövare inom musikområdet.

Musikcentrum Riksförbund som samordnar artistförmedling och musikpolitiskt arbete.

Musikerförbundet Fackförbundet för dig som jobbar med musik.

Musikindustrin Bevakar svensk musikbransch i samarbete med IFPI Sverige och Musikförläggarna.

Musikförläggarna Branschorganisation för musikförlag.

Musiksverige Intresseorganisation för den samlade musikbranschens frågor

Muusikkojen liitto Finlands musikförbund

N

NAPAMA North American Performing Arts Managers and Agents

NCB Nordisk Copyright Bureau

NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere

NPU Nordisk Populärauktorunion

Närliggande rättigheter (Eng: Neighbouring Rights) De rättigheter kring ett musikaliskt verk som inte är upphovsrätt.

O

P

Pitch

Plagiat Användande av ett verk utan tillstånd.

Polar Music Prize svenskt internationellt inriktat musikpris, instiftat av Stikkan Anderson 1989.

Producent Person, grupp eller bolag som spelar in musik och ofta deltar i den kreativa processen och administrationen av det inspelade materialet.

Producentavtal

PRS Performing Rights Society (Storbritannien)

Public Domain Verk som får användas fritt för vilket ändamål som helst.

R

Rate per Song Förlagets andel av mekaniska rättigheter.

RIAA Recording Industry Association of America

Royalty Ersättning som utbetalas till upphovspersoner för den licensierade rätten att nyttja ett verk.

S

SAE Institute School of Audio Engineering

SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Sampling Ett ljud inspelat från ett annat musikaliskt verk som återanvänds i ett nytt originalverk.

SCAPR Societies Council for the Collective management of Performers Rights

SESAC Society of European Stage Authors and Composers

SMDB Svensk mediadatabas

SMT Suomen Musiikintekijät (Finland)

SOF Sveriges Orkesterförbund

SOM Svenska Oberoende Musikproducenter

Split Den andel av ett verk en upphovsperson äger.

SSES Swedish Sound Engineers Society

Svensk Jazz Ideell organisation med syfte att samla och stärka svensk jazz. 

STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå

Svensk Musik Stims informationsorganisation

Svensk Scenkonst Bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst.

Sveriges Körförbund

SYMF Sveriges Yrkesmusikerförbund

Synk/Sync (Eng: Synchronization) Användandet av musik i film, tv, reklam eller spel.

T

Transfer of Value Värdeöverföring från musikskaparna till digitala plattformar.

U

UCC Universal Copyright Convention

UNESCO FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Upphovsrätt (Eng: Copyright) Upphovspersoners rättigheter för bestämmandet kring användningen av deras verk. Läs Skaps guide till upphovsrätt här.

Uftförandeandelar Ersättning för ett verk som framförs eller spelas upp.

V

Value Gap Det stora värdegapet mellan vad som kommer musikskaparna till del och vad som plattformarna tjänar.

W

WIPO World Intellectual Property Organization

Y

YTF Yrkestrubadurernas Förening