Din Musikbusiness är en plattform för utbildning, information och stöd till alla unga musikskapare men med extra fokus på personer i socioekonomiskt utsatta områden. Plattformens aktiviteter projektleds av Ametist Azordegan i samarbete med Skap och hjälper unga och aspirerande upphovspersoner att förstå sig på musikrättigheter och -juridik samt musikbranschens infrastruktur. 

Digitala tjänster och sociala medier har sedan ett antal år förstärkt ”gör det själv”-kulturen inom musiken, men det har blivit tydligt att det bland en ny stor skara självständiga musikskapare saknas kunskap om musikbranschens olika delar – framför allt kring avtal och upphovsrätt men även hur man utan ett bolag i ryggen manövrerar sin musikkarriär. Din Musikbusiness skapades för att motverka de negativa erfarenheter av musikbranschen unga skapare riskerar på grund av denna kunskapsbrist. Vårt yttersta mål är att bidra till positiva erfarenheter och långsiktiga yrkesbanor för unga musikskapare från socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att få allt sämre erfarenheter av musikbranschen just på grund av kunskapsbrist. Vi verkar därför för jämlikhet och likvärdiga chanser inom musiken. 

Från och med vintern 2020 producerar Skap tillsammans med Din Musikbusiness även DMB Talk – en talkshow där heta ämnen avhandlas med kunniga och aktuella gäster. Du hittar DMB Talk på Skaps streamingplattform Strömmen!

Din Musikbusiness verkar genom fyra områden: 

Evenemang

Din Musikbusiness är sedan 2013 ett årligt event där publiken får genomgångar i musikjuridik, upphovsrätt och avtalsrätt. De får information om de aktörer som utgör branschens infrastruktur och hur de kan använda sig av dessa. På evenemangen intervjuas etablerade aktörer såsom låtskrivare, artister och branschfolk som berättar och ger tips kring musikskapande och -karriär. Vi bereder också plats för mer dagsaktuella debatter, diskussioner och reformerande lösningar inom musikens värld.

Rådgivning

Din Musikbusiness erbjuder sedan 2020 personlig strategisk rådgivning inom karriärplanering, kommunikation, avtal och upphovsrätt samt ekonomi. Rådgivningen ges till stor del i öppet forum via sociala medier så att alla upphovspersoner kan ta del av råden men det finns även möjlighet att boka enskilda samtal.

Sociala medier

Din Musikbusiness publicerar dagligen utbildande innehåll, information, tips, råd och nyheter kring upphovsrätt och musikbransch samt kommunicerar med följarna. Vi livesänder även ofta redaktionellt innehåll i form av krönikor och intervjuer med etablerade aktörer för att förse följarna med insikter.

Stipendium

Din Musikbusiness stipendium Creative Juice stöttar unga kreativt begåvade upphovspersoner med en hög grad av självständighet inom musikbranschen och visar på särskild kunskapstörst inom upphovsrätt och musikvärldens infrastruktur och som från sin position kan påverka andra i samma riktning.

Agera!

Din musikbusiness hemsida kan du signa upp dig för nyhetsbrev och om du följer dess Instagram får du löpande matnyttig information kring upphovsrätt, avtal och andra saker som du som musikskapare inte kan vara utan. Prenumerera och följ omedelbart!

Nedan hittar du en lista på de samtal vi hittills genomfört, som filmats och lagts upp i sin oredigerade helhet på Skaps Vimeo. Varje tillfälle har även innehållit ett up to date-samtal mellan Ametist och Andreas (och ibland gäster!) kring avtals- och upphovsrätt.

Din Musikbusiness gäster (klicka på respektive namn för att se intervjun på Vimeo!)
2019: Silvana Imam, Astma & Rocwell
2018: Rebecca & Fiona, Pato Pooh och Kristian Riffo
2017: Matte Caliste, Babak Azarmi, Min Stora Sorg
2015: Oskar Linnros, Sarah Dawn Finer, Vic Vem, Titiyo
2014: Petter, Supreme
2013: Amir Chamdin, Salla Salazar