MFA - Musikförlagsavtal

2014-03-05

Musikförlagsavtalet är ett avtal mellan FST, SKAP och Musikförläggarna, som rekommenderar medlemmarna att använda detta standardavtal när rättigheter till enstaka musikaliskt verk och/eller sångtext överlåts eller upplåts till musikförlag.

MFA - Musikförlagsavtal