SKAP:s integritetspolicy

2018-09-11

SKAP:s integritetspolicy förklarar hur SKAP samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor.