Avtal

SKAP förhandlar fram standardavtal för medlemmarna att använda i förhandlingar. Till dessa finns handböcker. SKAP bistår också med rådgivning kring avtalen och förhandlingar.

Så undviker du avtalsfällorna >>
10 vanliga frågor gällande musikrättigheter och avtal >>

Musikförlagsavtal – balans och transparens

"Musikförlagsavtal – balans och transparens" är ett principutlåtande med SKAP:s syn på ett par centrala förlagsavtalsvillkor i syfte att bidra till att skapa så skäliga och välbalanserade musikförlagsavtal som möjligt. Principutlåtandet ska utgöra ett stöd för SKAP-medlemmar i sina avtalsrelationer med förlag – både inför ett förlagsavtals ingående och under ett pågående förlagssamarbete. Utlåtandet är också ett inspel till en dialog med musikförlagsbranschen, i syfte att förbättra upphovspersonernas och förlagens inbördes avtalsrelation och arbetssätt och bidra till att anpassa dessa till hur musikbranschen fungerar idag och i framtiden.

MFA - Musikförlagsavtal

Musikförlagsavtalet är ett avtal mellan FST, SKAP och Musikförläggarna, som rekommenderar medlemmarna att använda detta standardavtal när rättigheter till enstaka musikaliskt verk och/eller sångtext överlåts eller upplåts till musikförlag.

MFA - Musikförlagsavtal

Handbok till Musikförlagsavtalet

Kort handbok till musikförlagsavtalet MFA.

Handbok till Musikförlagsavtalet

MFA - Music Publishing Agreement

SKAP, FST and Musikförläggarna recommend that their members use this standard agreement when rights to individual musical works and/or lyrics are assigned or licensed to music publishers.

MFA - Music Publishing Agreement

BVA - Beställningsverksavtal

Avtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) samt Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), å ena sidan, samt FST och SKAP, å andra sidan, angående beställning av nykomponerad musik.

BVA - Beställningsverksavtal

Mer information

Andreas Wendén

Juridisk rådgivare
E-post: 
juridik [at] skap.se