Sök pengar för medlemsdrivna projekt

Som medlem i SKAP kan du ansöka om pengar för att genomföra ett projekt, maxbeloppet är 30 000 kronor. Projektet ska syfta till att hjälpa eller stötta medlemmar i deras yrkesvardag. Du kan till exempel arrangera workshops, utbildningar eller nätverksträffar. 

Foto: Louise Helmfrid

Som projektledare ärdu ansvarig för projektet, det vill säga för planering, genomförande, budget och uppföljning. Du kan beviljas högst 30 000 kr per projekt som ska täcka alla omkostnader. Din insats är ideell och arvoderas inte. Du ansvarar för att betala alla externa kostnader och fakturerar SKAP alla kostnader förbundna med projektet senast 3 månader efter avslutat projekt. Om du behöver göra utbetalningar i förskott kan SKAP betala ut max halva projektsumman i förskott efter inkommit underlag.
 
Projektansökan ska innehålla följande uppgifter:
Vem är projektledare: namn och kontaktuppgifter
Beskrivning av projektet med schema och tidsram. Här ska det framgå vad projektet syftar till
Målgrupp: antal SKAP-medlemmar som förväntas kunna nås och delta
En budget
Eventuella medarrangörer/finansiärer: vilka dessa är samt hur mycket de bidrar med
Uppföljning och avslut: När avlutas projektet och när och i vilken form inkommer utvärderingen till SKAP. 
 
Utvärderingen ska innehålla:
Antal SKAP-medlemmar som deltog
Budgetuppföljning
Kort utvärdering om hur det gick för projektet
Kommer det att bli någon fortsättning på projektet i någon form?
 
Mejla din projektansökan till: medlem [at] skap.se
 
SKAP stöttar medlemsdrivna projektet genom ekonomiskt stöd och berättar utifrån behov om projektet i SKAP:s kanaler, till exempel medlemsbrevet. Du skickar in förslag på text (max antal tecken: 800) och bild till SKAP i god tid innan projektet äger rum. Kom ihåg namn på fotograf, för bildcredd. SKAP tar beslut om stöd till projekt utifrån föreningens övergripande verksamhetsmål samt med tanke på bredd och mångfald. SKAP förbehåller sig rätten att justera i texter som publiceras i SKAP:s kanaler (medlemsbrev, sociala medier etc) så att de går i linje med föreningens budskap, tonalitet och uttryck. 
 
Genom att skicka in din projektansökan samtycker du till att SKAP registrerar dina uppgifter och lämnar ut ditt namn och kontaktuppgifter (främst men inte begränsat till e-post) i medlemsbrev och till SKAP-medlemmar som önskar komma i kontakt med projektet.