Kalender

feb 2020

  • 23 feb
    Berlin, Tyskland.  Skap och Alfons Karabuda arrangerar och leder en panel bestående av kompositörer, förläggare och EU-politiker som arbetat med copyrightdirektivet. Fokus är rättvisa kontrakt...
  • 27 feb
    Oslo, Norge. Läs mer och anmäl dig här!

mar 2020

  • 23 mar
    Måndag 23 mars är alla medlemmar välkomna till Skaps årsstämma på Finlandshuset i Stockholm. Om du vill ge några förslag till årsstämman kan du skriva en motion. Motionerna vara Skap tillhanda senast...

maj 2020