KALENDER

Skaps Facebook hittar du löpande information och rapporter från medlemskvällar, evenemang och seminarier.

2021:

Januari

5 januari: Kurs i Musikproduktion mellannivå startar

7 januari: Kurs i Musikproduktion avancerad nivå startar

12 januari: Inför NFMD, seminarium Artistic Collaboration

31 januari: Sista dag att skicka in motion till Skaps årsstämma

Februari

9 februari: Kurs i Musikproduktion nybörjare startar

Mars

24 mars: Webinarier för medlemmar

29 mars: Skaps digitala årsstämma 2021

31 mars: Nominera till Stims förtroendevalda

April

7 april: Skicka in motioner till Stims medlemsstämma

30 april: Sista dag ansöka om medlemskap i Stim innan stämman

Maj

26 maj: Stims medlemsstämma 2021


.

2020:

April

22 april: Skaplounge: Corona och musikskaparnas situation

28 april: Skaps årsstämma (se kallelse i medlemsutskick)

Maj

14 maj: Skaplounge: Spotify, låtlistor och rekommendationer

26 maj: Stims medlemsstämma

Juni

2 juni: Skaplounge: Hur hanterar public service svensk musik och credit?

15 juni: Transit workshop Rita din process

16 juni: Webinar om musikdata med Soundcharts

Juli/Augusti

1 juli-14 augusti: Ekonomisk rådgivning sommarstängt

6-31 juli: Juridisk rådgivning sommarstängt

13-31 juli: Kansliet sommarstängt

September

9 september: Skaplounge: Hur mår barnmusiken i Sverige?

17 september: Framtidens musikpris, följ den digitala prisceremonin kl. 16

30 september: Skaplounge: Hur fungerar Strömmen (Skaps streamingportal)?

Oktober

1 oktober: OPEN CALL, sista dag att nominera till nordiska filmmusikpriset HARPA

12 oktober: Skaplounge: Buy-outs ett amerikanskt fenomen?

14 & 28 oktober & 26 november: Transit workshop OPm (Organisk Processmetod) i Stockholm (Skap, Hornsgatan 103)

15 & 29 oktober & 27 november: Transit workshop OPm (Organisk Processmetod) i Göteborg (plats TBA)

22 oktober: Skaplounge: musikjuridik

November

(3:e delen av Transits OPm workshops, se oktober!)

December

TBA: Medlemsevenemang