KALENDER

Skaps Facebook hittar du löpande information och rapporter från medlemskvällar, evenemang och seminarier.

2021:

Januari

5 januari: Kurs i Musikproduktion mellannivå startar

7 januari: Kurs i Musikproduktion avancerad nivå startar

12 januari: Inför NFMD, seminarium Artistic Collaboration

31 januari: Sista dag att skicka in motion till Skaps årsstämma

Februari

9 februari: Kurs i Musikproduktion nybörjare startar

Mars

24 mars: Webinarier för medlemmar

29 mars: Skaps digitala årsstämma 2021

31 mars: Nominera till Stims förtroendevalda

April

7 april: Skicka in motioner till Stims medlemsstämma

30 april: Sista dag ansöka om medlemskap i Stim innan stämman

30 april: Sista dag att söka Skaps Taubestipendium

Maj

23 maj: Den Feministiska Musikbranschfesten

26 maj: Stims medlemsstämma 2021

Juni

20 juni: Sista dag att söka till camp i Köpenhamn för kvinnliga låtskrivare

28 juni – 20 augusti: Ekonomiska rådgivningen har sommarstängt

30 juni: Möte i Skaps film- och mediamusikgrupp

Juli/Augusti

1 juli – 20 augusti: Ekonomiska rådgivningen har sommarstängt

5 juli – 8 augusti: Juridiska rådgivningen har sommarstängt

19 juli – 13 augusti: Kansliet har sommarstängt

30-31 augusti: NPU

September

20-25 september: We Make Music i Köpenhamn

Oktober

TBA: OPEN CALL – nominera till det nordiska filmmusikpriset HARPA

November

December

15 december: Sista dag att skicka in nominering på styrelseledamöter till valberedningen inför Skaps årsstämma 2022