NCB styrelsemöte

Styrelsesammanträde i NCB. Alfons Karabuda representerar Stim.

Datum: 
10 oktober 2013