Konstnärsnämndens bidrag till internationellt kulturutbyte, sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Konstnärsnämndens bidrag till internationellt kulturutbyte. Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Beslutas i oktober.

Datum: 
3 september 2013