Konstnärsnämndens målinriktade arbetsstipendium, sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Konstnärsnämndens fria arbetsstipendium. Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Beslut fattas i mars nästa år.

Datum: 
13 november 2013