Konstnärsnämndens projektbidrag, sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Konstnärsnämndens projektbidrag. Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Beslutas i mars 2014.

Datum: 
17 oktober 2013