Nordisk kulturfonds bidrag för samarbetsprojekt, sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för bidrag från Nordisk kulturfond för nordiska samarbetsprojekt. Läs mer på Nordisk kulturfonds webbplats

Beslutas 4 november.

Datum: 
1 september 2013