SKAP deltar i "In need of Key Changes! Music for Tomorrow"

SKAP deltar i den internationella konferensen "In need of Key Changes! Music for Tomorrow" i Bryssel.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också är ordförande i SKAP:s europeiska paraplyorganisation ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, är en av huvudtalarna på konferensen "In need of Key Changes! Music for Tomorrow" i Bryssel den 5 november. Målet med konferensen, som arrangeras av ECSA och partnerorganisationen Fondazione Adkins -Chiti: Donne in Musica, är att ge en överblick av situationen för kompositörer, låtskrivare, textförfattare och musikskapare idag, och att stimulera till skapandet av en gemensam plattform för att säkerställa, stärka och upprätthålla deras ställning inom det europeiska kulturarvet.

Datum: 
5 november 2014

Fler händelser