Sista dag att söka Kulturrådets stöd till nationella turnéer och konserter

Nationellt mobilitetsstöd till fria musikgrupper och arrangörer ska öka tillgängligheten av musik av hög kvalitet i hela landet. Projektbidraget omfattar sedan 2013 även festivaler och konsertserier hos en enskild arrangör.

Projektbidrag kan sökas av professionella fria musikgrupper eller av arrangörer inom musikområdet för engagemang av professionella fria musikgrupper. Sökande ska vara en juridisk person. Enskild näringsidkare med F-skattsedel kan endast accepteras för ansökningar om nationella turnéer (endast fria musikgrupper). 

SÅ ANSÖKER DU!

Läs mer på Kulturrådets webbplats

MER INFORMATION OM ATT SÖKA STÖD, BIDRAG OCH STIPENDIER

Det finns en mängd stöd, bidrag och stipendier att söka för dig som är musikskapare. De flesta myndigheter som ger stöd och bidrag vill se fler ansökningar - inte minst från de musikområden SKAP:s medlemmar är verksamma inom. Du har väl läst SKAP:s guide till att söka stöd, bidrag och stipendier?

Datum: 
15 april 2014

Fler händelser