SKAPs årsstämma

SKAP:s årsstämma hålls i år på Nalen i Stockholm, lokal Harlem. Den efterföljande middagen sker på Stacken.

Kallelse skickas till alla medlemmar.

Datum: 
18 mars 2014

Fler händelser