SKAPs vårfest

SKAP:s traditionella vårfest har kommit att bli den självklara samlingsplatsen för kompositörer, artister, branschfolk, makthavare och kulturpersonligheter.

Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier för att uppmärksamma upphovspersoner och kreativ mångfald. Ett tiotal av dessa delas ut vid SKAP:s traditionella vårfest, som har kommit att bli den självklara samlingsplatsen för kompositörer, artister, branschfolk, makthavare och kulturpersonligheter. Den 26 maj samlas ca 450 gäster på Grand Hôtel i Stockholm.

SÅ SÅG DET UT FÖRRA ÅRET

Stående ovationer för Gullan Bornemark på SKAP:s vårfest

Datum: 
26 maj 2014

Fler händelser