Internationella kvinnodagen

Varje år lägger SKAP särskilt verksamhetsfokus vid någon enskild fråga som har påverkan på hela verksamheten. Fokusområde 2014 är Mångfald och jämställdhet. Det bildar en del av SKAP:s långsiktiga strategiska arbete att lyfta värdet av musikskapares arbete - oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och så vidare.

Läs mer >>

Datum: 
8 mars 2014

Fler händelser