SKAP på Way Out West

SKAP deltar i Way Out West 2014. I år blir temat mångfald och jämställdhet.

Varje år lägger SKAP särskilt verksamhetsfokus vid någon enskild fråga som har påverkan på hela verksamheten. Fokusområde 2014 är Mångfald och jämställdhet. Det bildar en del av SKAP:s långsiktiga strategiska arbete att lyfta värdet av musikskapares arbete - oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och så vidare. 

Årets verksamhetsfokus kommer att prägla SKAP:s deltagande i Way Out West.

Läs mer om Way Out West här.

Datum: 
7 augusti 2014 - 9 augusti 2014

Fler händelser