Debatt: Ska vi ha ett fritt musikliv och i sådant fall under vilka villkor?

Av anslagen till musik går i dagsläget bara 10 procent till det fria musiklivet samtidigt som hälften av den musik som Sveriges konsertpublik möter spelas utanför musikinstitutionerna. Det är hög tid att reformera musikpolitiken och säkerställa mångfalden i musikutbudet.

Det menar Uppropet Ett musikliv för alla! som vill att de offentliga anslagen till musiken över lag ska öka så att det fria musiklivets andel fördubblas och så att 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att involvera det fria musiklivet.

Vad vill politikerna? Välkommen till en kulturpolitisk debatt om det fria musiklivets roll och villkor arrangerad av de tjugo organisationerna bakom Ett musikliv för alla! 

När? Onsdagen den 28 maj kl 13.00-15.00
Var? ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inledande anförande av: Martin Q Larsson, Karin Inde, Jan Granvik och Ulrika Holmgaard.

Medverkande politiker: Gunilla Carlsson (S), Ulf Nilsson (Fp), Cecilia Magnusson (M), Tina Ehn (Mp), Bengt Berg (V), Per Lodenius (C), Lars-Axel Nordell (KD)

Moderator: Calle Nathanson

Läs mer om uppropet på www.ettmusiklivforalla.se
Ett musikliv för alla på Facebook >>

Datum: 
28 maj 2014

Fler händelser