Medlemsworkshop: SKAP:s mångfaldsarbete 2014

Under 2014 gör SKAP en mångfaldssatsning i projektform inom ramen för verksamhetsfokus Mångfald och jämställdhet. En del i detta är att skapa interna styrdokument för arbetet även på längre sikt. För att skapa delaktighet i detta arbete bjuder SKAP nu in till en workshop tillsammans med Add Gender, där vi gemensamt tar fram riktlinjer för detta.

Syftet med workshopen är att skapa inspiration och konkreta förslag för mångfaldsarbetet i SKAP. Detta kommer att göras via olika fokusområden – där diskussion och dialog kring dessa dokumenteras och fångas upp.  

Tid: Torsdag 24 april kl. 13.00-16.00.
Plats: Stim-huset, konferensrum Boldemann, Hornsgatan 103, Stockholm.

ANMÄLAN till info [at] skap.se senast måndag 21 april!

Datum: 
24 april 2014

Fler händelser