Expertmöte FN:s råd för mänskliga rättigheter

SKAP:s engagemang i frågor kring konstnärliga rättigheter fortsätter. 10-11 juni deltar SKAP:s ordförande Alfons Karabuda i ett expertmöte om upphovsrätt, kultur och vetenskap arrangerat av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Alfons Karabuda är expertråd till FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan 2012. Han har bland annat deltagit i arbetet med FN:s första rapport om konstnärliga rättigheter, som släpptes förra året.

Den nu aktuella utredningen, som följer upp förra årets rapport, behandlar frågor om upphovsrätt, kultur och vetenskap. FN:s råd för mänskliga rättigheter vill i det sammanhanget sätta fokus på hur de rättigheter en upphovsperson har i form av ekonomiskt och ideellt skydd ska säkerställas, och vilka hinder som finns för att upphovspersoner bakom kulturella eller vetenskapliga verk ska kunna åtnjuta dessa rättigheter.

Alfons Karabuda deltar i expertmötet i Genève 10-11 juni.

Läs Alfons Karabudas bloggpost om expertmötet här >>

Datum: 
10 juni 2014 - 11 juni 2014

UNHRC Report - The right to freedom of artistic expression and creativity

2013-04-29

FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerade 2013 sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över och ger en rad rekommendationer till medlemsstaterna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är rådgivande expert till FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

The right to freedom of artistic expression and creativity