Öppet samtal med Musikverket

Musikverket arrangerar öppet samtal för att sammanfatta sina tre första år och staka ut vägen framåt. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda deltar i det öppna samtalet.

Medverkande: Gunilla C Carlsson/(S) Riksdagens kulturutskott, Dag Celsing/Västmanlandsmusiken, Ann Mari Engel/Svensk Teaterunion, Magnus Gustafsson/Musik i Syd, Karin Inde/Svensk Jazz, Alfons Karabuda/SKAP, Anna Lindal/musiker, Victor Marko/KWAII, Ulf Nilsson/(FP) Riksdagens kulturutskott, Karin Rehnqvist/tonsättare, Owe Ronström/professor och musiker, Sven Rånlund/RANK, Stina Westerberg/Musikverket, Anders Wiklund/professor och operaforskare, Teshome Wondimu/Selam

Moderator: Eric Sjöström/konsult i kultursektorn och ansvarig för utredningen som skapade Musikverket.

Tid: 14 maj, lättare förtäring från kl 17, samtalet pågår 17.30–19.30
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Mer information hos arrangören Musikverket >>

Datum: 
14 maj 2014

Fler händelser