Sista ansökningsdag Svenska kyrkans kulturstipendium

Svenska kyrkans kulturstipendium är utlysta. Sista ansökningsdag är 15/5.

Fem stipendier om vardera 100 000 kr för olika kulturområden delas ut till kulturprojekt/verk som rör tro, livsfrågor och existens.
 
Läs mer om kulturstipendierna på  http://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium
 
Där finns information om vad man kan söka för och det elektroniska ansökningsformuläret som ska användas vid ansökan.

Datum: 
15 maj 2014

Fler händelser