Medlemsmöte: Musikalisk mångfald i media

Välkommen till medlemsmöte om SKAP:s arbete för att öka musikmångfalden i media, ett möte som vi i SKAP beslutade om på årsstämman tidigare i år. Nationellt arbetar SKAP långsiktigt för den musikaliska mångfalden i arbetsgrupper inom public service, SR och SVT.

Det är viktigt att du som medlem är delaktig i processen!

TID: Tisdag 9 september kl. 15.00.
PLATS: Konferensrum Boldemann, Stim-huset, Hornsgatan 103, Stockholm.
ANMÄLAN: Senast 5 september till info [at] skap.se

Resebidrag på max 1200:- ges för medlemmar som bor utanför Stockholms län.
Mer information och blankett för ansökan om resebidrag >>


Förra årets medlemsmöte om musikalisk mångfald i media gick av stapeln i september 2013.
Det ledde bland annat till att styrelsen så småningom kunde fatta ett inriktningsbeslut om
arbetet på området. Foto: Kjell Holmstrand.

 

SKAP:s inriktning för arbetet med musikalisk och kulturell mångfald i media

Mot bakgrund av att frågan om musikalisk och kulturell mångfald i media tagits upp inom SKAP:s medlemskollektiv och under SKAP:s föreningsstämmor 2013 och 2014, har SKAP:s styrelse antagit följande inriktning avseende arbetet med musikalisk och kulturell mångfald i media.

SKAP ska främja den musikaliska och kulturella mångfald som finns inom SKAP. Det betyder att SKAP ska verka för att öka mångfalden i media, snarare än att särbehandla specifika uttrycksformer. Mångfaldsarbetet inom SKAP ska inte ställa vissa grupper och uttrycksformer mot alla andra som ryms inom SKAP.

SKAP:s påverkansarbete för ökad musikalisk och kulturell mångfald i media ska bedrivas genom konstruktiv och fortlöpande dialog, dels med SKAP:s medlemmar, dels med medieparter. Nationellt arbetar SKAP långsiktigt i arbetsgrupper inom public service, SR och SVT. På EU-nivå arbetar SKAP tillsammans med ECSA i dialog med EBU, ett arbete som intensifierats till följd av det nya EU-direktivet för upphovsrättssällskap.

Den musikaliska och kulturella mångfalden inom SKAP är också en bärande del av SKAP:s satsning på mångfald och jämställdhet som verksamhetsfokus under 2014. Därför anordnas medlemsmöten och lyfts betydelsen av mångfalden inom svensk musik i SKAP:s olika aktiviteter och kommunikationskanaler, t ex som tema för årets vårfest, i SKAP-Nytt, Almedalen och under valrörelsen 2014.

Datum: 
9 september 2014

Fler händelser