Sista dag att söka Stockholms stads kulturstöd upp till 350 tkr