Sista dag att söka Stockholms stads kulturstöd upp till 50 tkr