Sista dag att söka stöd från Nordiska kulturfonden