Sista dagen att söka nationellt kompositionsresidens

I år har Sten Sandell varit på plats i Piteå. Han har komponerat musik för både Orgel Acusticum och för ensemblen Norrbotten NEO. Arbetet har resulterat i ett verk som till våren kommer att uruppföras vid festivalen New Directions.

Konstnärsnämnden bad Sten kommentera residenstiden utifrån sina erfarenheter och han svarade med en betraktelse:

"Enligt Wikipedia är ett ’Residens en, vanligtvis rymlig och påkostad, bostad avsedd för officiellt tjänstebruk av någon statschef, regeringschef, ambassadör eller annan högre tjänsteman’. Som konstnär inom musikfältet är det ett fantastiskt privilegium att få komma till ett rymligt, generöst och påkostat ljudande rum som just Studio Acusticum i Piteå är. Jag hoppas verkligen att flera komponister söker möjligheten att få utveckla och prova nya spel- och kompositionssätt"

Residenset ska ge komponister möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Residenset omfattar förutom vistelsestipendiet, resekostnader, möblerad bostad och arbetslokal, samt viss tillgång till Studio Acusticums konstnärliga resurser i form av Erik Westbergs Vokalensemble, Norrbotten Big Band, Norrbotten kammarorkester, Norrbotten Neo, Orgel Acusticum och Piteå kammar- och kyrkoopera som stipendiaten kan önska att samarbeta med.

Ansökan ska ha inkommit till Konstnärsnämnden senast den 27 oktober 2015 och skickas in online via myndighetens hemsida.

För frågor kontakta Hasse Lindgren
hasse.lindgren [at] konstnarsnamnden.se

telefon (direkt) 08-506 550 79.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Residenset genomförs i samverkan med Piteå kommun (Studio Acusticum) och Norrbottens Läns Landsting (Norrbottensmusiken).

Datum: 
27 oktober 2015

Johan Hammarbäck

Ansvarig medlemsverksamhet samt pris- och stipendieverksamhet
E-post: 
johan.hammarback [at] skap.se
Telefon: 
08-783 88 39

Fler händelser