SKAP deltar på möte i NPU

SKAP deltar på möte i NPU, samarbetsplattformen för de nordiska upphovspersonsorganisationerna.

Datum: 
15 februari 2016