SKAP deltar på styrelsemöte i ECSA

SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda deltar vid styrelsemöte i ECSA.

Datum: 
16 februari 2016