SKAP:s årsstämma

SKAP:s årsstämma. Kallelse skickas till alla medlemmar senast sju dagar innan stämman.

Datum: 
21 mars 2016