Nordic Film Music Days

Berlin, Tyskland. 

Skap och Alfons Karabuda arrangerar och leder en panel bestående av kompositörer, förläggare och EU-politiker som arbetat med copyrightdirektivet. Fokus är rättvisa kontrakt och transparens inom musikindustrin. Det nordiska filmmusikpriset HARPA delas ut och Sveriges nominerade är Klas Wahl och Anders Niska för sin musik i Ovan Babylon av Folke Rydén.

Läs mer och anmäl dig här!

Datum: 
23 februari 2020 - 24 februari 2020

Fler händelser