ECSA:s Creators Conference

Théâtre du Vaudeville, Bryssel.

Vi kommer att gräva djupt i EU:s strategier för de kreativa och kulturella sektorerna, copyrightdirektivet för DSU (Digital Single Market) – EU:s medlemsstater har äntligen möjlighet att minska intäktsskillnader mellan kreatörer och de företag som tjänar pengar på dem, exploateringskontrakt för både skapare och uppförare och alternativ till så kallade buy out-kontrakt för rättvis ersättning. Konferensen följs av en mottagning och Camille Awards utdelning av European Film Composer Award. 

Läs mer här!

Datum: 
3 februari 2020

Fler händelser