Skaps årsstämma 2020

Måndag 23 mars är alla medlemmar välkomna till Skaps årsstämma i Stockholm. Om du vill ge några förslag till årsstämman kan du skriva en motion. Motionerna vara Skap tillhanda senast 31 januari 2020. Läs mer här!

Datum: 
23 mars 2020