Sök stöd, bidrag och stipendier

Det finns en mängd stöd, bidrag och stipendier att söka för dig som är musikskapare. De flesta myndigheter som ger stöd och bidrag vill se fler ansökningar - inte minst från de musikområden SKAP:s medlemmar är verksamma inom.

Sök!

Eftersom de flesta myndigheter som ger stöd och bidrag vill se fler ansökningar, är grundtipset att faktiskt söka. Det är dumt att missa chansen! 

Sök rätt stöd

Vänd dig till rätt aktör med rätt ansökan. I grova drag innebär detta:

  • Stipendier: Konstnärsnämnden
  • Projektstöd: Statens musikverk
  • Verksamhets- och fonogramstöd: Statens kulturråd
     

Sök på rätt sätt

Har du flera projekt på gång? Ett tips är att inte söka medel för dessa samtidigt, utan att koncentrera dig på ett i taget. Det ger ett mer trovärdigt intryck och du riskerar inte att konkurrera med dig själv. Dessutom, när din projektansökan skickas till myndigheten blir den offentlig handling. Det kan innebära att ett projekt som nekats stöd kan ”plockas upp” av någon annan.

Se till att din ansökan uppfyller de kriterier som stödet föreskriver. Det handlar både om att hitta rätt stöd/bidrag, men också om att faktiskt se till att man verkligen uppfyller kriterierna - och förmedlar det i sin ansökan. Däremot gäller myndigheternas instruktioner från regeringen deras sammantagna verksamhet. Bli inte tveksam bara för att ditt enskilda projekt inte uppfyller allt som myndigheten listar som prioriterat (exempelvis tillgänglighets-, jämställdhets- och/eller ungdomsperspektiv). Det är deras uppgift att se till att deras totala verksamhet uppfyller dessa krav.

Gör en realistisk budget. Låt den inte dra iväg, men se samtidigt till att den faktiskt motsvarar de kostnader du kan räkna med. Ett projekt där till exempel musiker förväntas arbeta ideellt är inte realistiskt och har liten chans att få bidrag.

Ett vanligt misstag är att man en gång laddat hem en ansökningsblankett som man använder år för år. Men blanketterna förändras och likaså förutsättningarna att söka. Gå istället in och leta upp den senast uppdaterade och relevanta blanketten när du ändå kontrollerar förutsättningarna för att söka.

Att tänka på gällande språk och form i ansökan – om du inte behärskar byråkratiska, beskriv ditt projekt eller din verksamhet med dina egna ord.

KOM IHÅG!

Handläggarna på dessa myndigheter är anställda för att hjälpa dig som sökande. Tveka inte att kontakta dem om du har frågor om din ansökan.

 

Översikt stipendier och bidrag

Konstnärsnämnden

Arbetsstipendium
Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete i allmänhet.

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra samarbetsprojekt, men även till konstnärers internationella samarbeten i Sverige. Vill man söka som grupp/ensemble görs det hos Kulturrådet.

Långtidsstipendier
Stipendiet är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Projektbidrag
Projektbidrag ges till avgränsade experiment- och utvecklingsarbeten eller samarbeten. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Statens musikverk

Projektbidrag
Bidrag för samarbetsprojekt som ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.

Statens kulturråd

Fonogramstöd
Bidrag ges huvudsakligen till fonogramproducenter med regelbunden utgivning. Med regelbunden utgivning avses minst två fullängdsproduktioner.

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper
Kan sökas av en ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former.

Samverkan med komponist
Kan sökas av fria teater-, dans- och musikgrupper.

Övrigt

SKAP:s sökbara stipendier

Kulturbryggan

Nordisk kulturfond

Kulturkontakt nord

Nordiska bilaterala fonder

EU:s kulturprogram

Johan Hammarbäck

Ansvarig medlemsverksamhet samt pris- och stipendieverksamhet
E-post: 
johan.hammarback [at] skap.se
Telefon: 
08-783 88 39