Alfons Karabuda

Ordförande i SKAP sedan 2007.

Född 1967 och bosatt i Sundbyberg. Började sin musikaliska bana med att klättra upp på pianostolen i hallen och under kvällen härma all musik som strömmade ut ur TV-apparaten. Har sedan femton års ålder arbetat med musikdramatik, främst till film, både nationellt och internationellt.

Har bland annat komponerat musik till:
Bookmark-Childhood (BBC) Sidenvägen (NOS TV3) The World Heritage Expedition (Akademi production) Fruen på Hamre (Zentropa) Helten Henning (Arena Film) Violbukten (Svenska Filminstitutet, Oberon & Son) Den Vite Riddaren (SVT) Anna Holt- polis (SVT) Olivia Twist (SVT) Linné och hans apostlar (SVT) Toten Insel (Stockholms Stadsteater) Stora Landsvägen (Stockholms Stadsteater)

Har även komponerat musik för teater, radioteater, dans, mim & cirkusföreställningar m.m.

Är styrelseledamot i branschorganisationen Musiksverige (som repesentant för STIM) och en av åtta ledamöter i Konstnärliga rådet vid Statens musikverk.
Sitter som vice ordförande i STIM och representerar SKAP i styrelsen för NCB och Polar Music Prize. Alfons är även ordförande i Polar Music Prize prisnämnd.
Ordförande i APCOE - the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe - och president i ECSA - the European Composer & Songwriter Alliance - europeiska komponisters lobbyorganisation i EU.

 

Collaboration between ECSA and SGA from SKAP on Vimeo.

Alfons Karabuda and Rick Carnes on the unified voice of music creators in a time of digital globalisation. European Composer & Songwriter Alliance and Songwriters Guild of America join forces in order to gain new opportunities to influence the conditions music creators in Europe and the US work under.

 

Intervju - Vårfest 2012 - Alfons Karabuda from SKAP on Vimeo.

Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande, om vårfesten, stipendiaterna och samarbetet med Songwriters Guild of America. Inspelat vid SKAP:s vårfest 28 maj 2012.

Andra medlemmar

3 september 2018
15 juni 2018
8 september 2017