Birgitta Bäckström

Birgitta Bäckström f. -41 Medlem i STIM 1990 Medlem i SKAP 2002

Birgitta är pensionerad lågstadielärare. Hon har även arbetat som barnkörledare och musiklärare på grundskolans lägre nivåer och arbetar fortfarande aktivt med barnkör. Hon har ingen formell musikutbildning. Sedan l990 har såväl Gehrmans som Wessmans musikförlag givit ut ett stort antal av Birgittas visor för skola och barnkör. Flera av visorna är översatta till norska och finska och har publicerats i dessa länder.

80 visor finns i fem sångböcker på Gehrmans musikförlag:
• ”Hej på dej skolan!” (1990)
• ”Här kommer jag! ”(1992)
• ”Kul att se dej!” (1995)
• ”Nu sätter vi igång!” (1998)
• "Hänger du med?" (2004).
22 visor är samlade i fyra sånghäften, utgivna av Wessmans förlag;
• ”Solen lyser bara för oss” (1993)
• ”Det kommer en dag” (1993)
• ”Det finns en glädje” (1994)
• ”Vi är framtiden” (1996)

Tilldelade stipendier:

• Alice Tegnér - stipendiet (1989 och 1994)
• Skaraborgs Läns Landstings Kulturstipendium (1995)
• STIM-stipendium (1998,2009)
• Läromedelsförfattarnas förening (1994, 1998, 2001, 2004, 2007 och 2011)
• Skövde kommuns kulturstipendium (2006)

Andra medlemmar