Gullan Bornemark

Gullan Bornemark föddes 28 november 1927. Hon skrev sin första visa, "Bakgården", redan vid fyra års ålder. Det blev en del visor under årens lopp, men riktig fart på vis-diktningen blev det inte förrän den första vissamlingen "Gubben i lådan" hade kommit ut 1962 och blivit välvilligt mottagen av både små och stora barn. 1964 kom vissamlingen numro två, "Hallå hallå". Bland de mest populära barnvisorna i samlingarna kan nämnas "Sudda, sudda", "Min ponny", "Gå i solen" och titelvisan i den andra samlingen. Samtliga visor sjöngs in på skiva av Gullan Bornemark och hennes barn och blev mycket spelade i radions önskeprogram. 1968 utkom vissamlingarna "Musseri, mussera" och "Herr Gårman".

Hon har medverkat i radio och TV och gjort omfattande turnéer i Sverige och Norge med visprogram, bl.a. i skolor. Ofta träffar hon lite varstans grupper av barn och vuxna och gör "Skoj med musik". Driver sedan 1952 musikleken "Blåklockan" för förskolebarn i Malmö. 1991 utkom nya sjung-och-lek-visor: "Min allra bästa kompis" i bok och på CD. Många av visorna är översatta till engelska, norska och finska och har publicerats i dessa länder.

1995: i samarbete med yngste sonen Dan sångtexter till "Fruktsallad", 13 fruktlåtar för barn, bok och CD.

SKAP-stipendiat 1968. Hedersstipendiat 2007. SKAP:s hedersmedlem 2008.

© Bengt Haslum på uppdrag av SKAP.

Andra medlemmar