Torleif Styffe

Torleif Styffe från Ransby i norra Värmland skriver dikter och sångtexter på såväl svenska som värmländska.
Exempel på dikter och musik m m finns på www.montanaforlag.se

Andra medlemmar