Musiklivet är både Skaps kunskapsbank och rådgivning samt en kommande podcast om hur moderna musikskapare kan skaffa sig – och behålla – hållbara karriärer. Återkommande teman är förstås avtal, skivkontrakt, långsiktig ekonomi i den digitala samtiden men även en del om musikens och kulturens egenvärde, aktivism, praktiska tips kring för att nå ut och en hel del samtal med kunniga artister och specialister.

Skapmedlemmar och Stimanslutna kan även kontakta våra rådgivare, men gör bäst i att först söka svar bland vår samlade Kunskap och söka bland organisationer, förkortningar och andra begrepp på vår A–Ö.