MUSIKLIVET

Skaps utbildningar, kunskapsbank och rådgivning för att hjälpa moderna musikskapare att skapa hållbara karriärer.

Under coronapandemin har vi skapat en guide som specifikt dokumenterar och hanterar insatser för Sveriges musik- och kulturskapare, den hittar du här.

Utbildning
Information om våra kunskapssamarbeten, workshops, lounger och seminarium.

Rådgivning
korta intervjuer med och kontaktinformation till vår juridiska och ekonomiska rådgivning.

Kunskapsbank
FAQ, exempel på avtal och annan kunskap kring alla de ämnen vi och våra medlemmar betraktar som extra viktiga.

A–Ö
Skaps ordbok och länksamling för musikbranschen.