Bengt Haslum

Familjen flyttade 1933 till Stockholm, där han tog studenten vid Nya Elementarskolan 1942. Tog en fil. kand. vid Stockholms Högskola 1948. Var under studietiden mycket aktiv inom Studentteatern och staterade dessutom flitigt både vid Dramaten och i en lång rad filmer. Efter högskoletiden var han anställd vid olika förlag och tidningar, innan han 1961 fick fast tjänst som manusskrivande producent vid Sveriges Radios grammofonredaktion. Som radioman har han gjort sig känd som specialist på operetter och stenkakor. Svarade som producent för "Melodikrysset" (som byggde på hans egen idé) från dess start 1965 fram till 1992.

Som textförfattare har han producerat sig i de flesta stilar. Den första offentligt framförda originaltexten var "När röda lyktor tändas", som sjöngs av Sigyn Sahlin i en av de sista Klange-revyerna på Folkets Hus-teatern, "På folkets begäran", 1949. Ytterligare tillfälliga revytexter till Tivoli, Odeon, Vanadislunden och Tjadden-revyn. Han har skrivit flera hundra schlagertexter, därav en mycket stor del svenska textversioner, mer eller mindre fria, av utländska topplåtar. Bland originaltexterna kan nämnas "Jag kommer tillbaka" (för Nacka Skoglund), med musik av Rolf Degerman, "Liza Lou" (även i norska och danska versioner) med musik av Bengt Larsson och, till en egen valsmelodi, Bosse Larssons allsångssignatur "Sjung med!", känd från många somrars TV-sändningar från Skansen. 
24 texter har hamnat på Svensktoppen. På första plats låg 1964 "Jag marscherar vid din sida", om FN-soldaten och hans flicka, sjungen av Yvonne Norrman, och 1967 "Plaisir d´amour" med Anna-Lena Löfgren. Andra kända texter: "När morgonen gryr", "Monsieur Dupont", "Jag vill dansa med dej" och "I Wien finns intima små ställen".

Han har också gjort en del vismusik till egna texter, bl. a. Taube-pastischen "Balladen om Oscar Lundén", insjungen av Åke Söhr och Kjell Kraghe, och "Varför småler Annalisa?", insjungen av Annalisa Ericson. Andra visor: "Under en Djurgårdsek", musik: Nils Lindberg, lanserad av Berith Bohm, "Kärlek och strumpeband" med versmelodi av Ove Engström till den amerikanska "Ta-ra-ra-boom-de-ay!" samt "Vad finns bakom din mask?" till musik av Lillemor Planck.

Barnvisesamlingen "Stjärnorna är våra vänner", musik: William Lind, kom till som ett beställningsverk för TV 1964. Han har också översatt och bearbetat operetter: "Greven av Luxemburg" för Stora Teatern i Göteborg, 1969, "Csardas furstinnan", 1970 och "No no Nanette", 1975, bägge för Oscars-Teatern och alla tre i samarbete med Isa Quensel, som regisserade föreställningarna. På egen hand översatte han "Pariserliv" för Stora Teatern 1970.

1963 framfördes i radio hans musikaliska lustspel (i serieform) "Lita på faster", med musik av Gunnar Hoffsten. Han har skrivit samtliga texter till Sven Idars musik för musikalen "Guldkungen" med urpremiär i Svanskog 1996. Dessutom skrev han fem sångtexter till Fillie Lyckows pensionärspjäs "Med ålderns rätt" med urpremiär våren 1997 och en hel del texter till Riksteater-kabarén "Leve nostalgin!", vilken turnerade landet runt på hösten 1998 med Annalisa Ericson, Fillie Lyckow och pianisten Sven Idar. Tillsammans med den sistnämnde skrev han visan "Spillda droppar".

H. har vidare författat flera böcker i populärmusikaliska ämnen som "Operett och musical", utgiven 1971, ny upplaga 1978 samt biografier över Fred Winter, Kai Gullmar och Gösta Rybrant.

Var SKAP:s klubbmästare från 1963 och var hedersmedlem i föreningen fram till sin bortgång 2006.

Pseudonymer: "Bengt Sigurd", "Rimmy".